Coș
Coșul dumneavoastră de cumpărături este momentan gol
Cumpărați acum

Garanție

PENTRU EUROPA, CU EXCEPȚIA ȚĂRILOR ÎN CARE EXISTĂ O GARANȚIE SPECIFICĂ*

*FRANȚA, BELGIA, LUXEMBURG, GERMANIA, AUSTRIA, OLANDA, SPANIA, PORTUGALIA, ITALIA, POLONIA, SUEDIA, REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

În efect din 21 Decembrie 2023

VĂ PUTEȚI BAZA PE NOI. PE PRODUSELE NOASTRE. PE SERVICIILE NOASTRE. PE OAMENII NOȘTRI.

În caz de neconformitate a produselor, Consumatorul are dreptul la măsuri corective conform legislației naționale în vigoare, fără costuri, măsuri corective ce nu sunt afectate de această garanție comercială.

Această garanție pentru consumatori se aplică exclusiv produselor achiziționate de către consumatori de la Steelcase sau de la un Revânzător Autorizat Steelcase. Această garanție se aplică numai produselor livrate în Europa, cu excepția țărilor în care există o garanție specifică. Fără a aduce atingere garanțiilor legale prevăzute de legislația națională, Steelcase S.A.S. („Steelcase”) garantează că produsele marca Steelcase® nu prezintă defecte de materiale sau de manoperă pentru perioada de garanție aplicabilă (în funcție de produsul Steelcase, după cum este prezentată mai jos) și cu excepțiile și limitările menționate mai jos. Această garanție este valabilă de la data livrării către Utilizatorul Final inițial și este transferabilă pentru perioada rămasă de garanție. Utilizator Final înseamnă Consumatorul care achiziționează un produs de la Steelcase sau de la un Revânzător Autorizat Steelcase pentru uz propriu și nu pentru revânzare, remarketare sau distribuție. Această garanție continuă să fie valabilă dacă produsul este mutat din țara inițială de cumpărare doar în altă țară a Uniunii Europene, în Regatul Unit sau Elveția și își încetează valabilitatea dacă produsul a fost mutat în orice țară sau regiune, alta decât cele menționate anterior.

Steelcase va repara sau înlocui cu un produs comparabil, la alegerea sa și în mod gratuit (pentru materiale și componente) orice produs, piesă sau componentă care se defectează în condiții normale de utilizare. Dacă reparația sau înlocuirea nu este practică din punct de vedere comercial, Steelcase va oferi o rambursare sau un credit pentru produsul afectat.

Garanția este guvernată de legea română și este redactată bilingv, engleză - română. În caz de diferențe între cele două versiuni, versiunea în limba română va avea prioritate.

SCAUNE DE BIROU

Reply Air, Steelcase Series 1, Steelcase Series 2, Think, Amia, Leap, SILQ, Steelcase Karman, Gesture, Please, Please Air

 • Garanție pe viață
  cadru, carcasă scaun, spate, structura cadrului brațului, bază.
 • 12 ani garanție
  mecanisme, mecanisme lombare, cilindri pneumatici/lift cu gaz, spumă și capace pentru brațe, rotile și mecanism alunecare, tetiere.
 • 5 ani garanție
  materiale de suprafață.

BIROURI

Ottima Portico, Solo Sit-to Stand

 • 8 ani garanție
  toate componentele cu excepția celor menționate mai jos.
 • 5 ani garanție
  toate mecanismele neelectrice, materialele de suprafață.
 • 2 ani garanție
  reglaj electric al biroului.

INSTRUMENTE DE LUCRU

Lampa Steelcase Eclipse

 • 3 ani garanție

GARANȚIA NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DEFECTELOR, DETERIORĂRILOR, NEFUNCȚIONĂRII SAU PIERDERILOR PRODUSULUI CARE REZULTĂ DIN:

 • Folosirea normală și uzura normală.
 • Aplicarea, instalarea, reconfigurarea sau întreținerea produselor în mod neconform raportat la instrucțiunile și ghidurile publicate de Steelcase.
 • Abuz, utilizare necorespunzătoare sau accident (inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea produsului în medii sau condiții nepotrivite).
 • Alterarea sau modificarea produsului.
 • Substituirea oricăror componente neautorizate non-Steelcase pentru a fi utilizate în locul componentelor Steelcase într-o soluție integrată de produs, inclusiv, dar fără a se limita la suprafețe de lucru, suporturi pentru picioare, panouri, console, suporturi, rafturi, compartimente de susținere și alte componente integrale.

GARANȚIA NU ACOPERĂ:

Variații care apar în materialele de suprafață (de exemplu, rezistența culorii, strălucirea suprafețelor de furnir sau potrivirea granulelor, texturilor și culorilor între substraturi și loturi diferite).

GARANȚIA OFERĂ REMEDII EXCLUSIVE:

În conformitate cu această garanție limitată pentru consumatori, în cazul în care un produs nu mai funcționează în condiții normale de utilizare ca urmare a unui defect de material sau de manoperă, Steelcase va (i) repara sau, la alegerea Steelcase, înlocui produsul afectat, fără costuri suplimentare, cu un produs nou sau recondiționat, de performanță și calitate comparabile sau (ii) rambursa sau credita prețului de achiziție pentru produsul afectat, la discreția Steelcase, în cazul în care Steelcase stabilește că repararea sau înlocuirea nu este practică din punct de vedere comercial sau nu poate fi efectuată la timp.

DEFINIȚII

 • Un “defect” al produsului înseamnă o neconformitate a materialelor sau a manoperei produsului care (i) exista în momentul în care ați primit produsul de la Steelcase sau de la un Revânzător Autorizat Steelcase și (ii) provoacă lipsa de funcționare a produsului în condiții normale de utilizare, în conformitate cu materialele și documentația care însoțesc produsul.
 • O “utilizare obișnuită” înseamnă utilizarea produsului (i) în conformitate cu toate legile, codurile și reglementările locale, statale, federale sau naționale aplicabile (inclusiv, dar fără a se limita la codurile de construcție și/sau electrice) și (ii) în conformitate cu recomandările producătorului și/sau instrucțiunile din materialele și documentația care însoțesc produsul.
 • Un “Revânzător Autorizat Steelcase” înseamnă orice comerciant care (i) este autorizat în mod corespunzător de Steelcase să vândă produsul, (ii) este autorizat în mod legal să desfășoare activități comerciale în jurisdicția în care este vândut produsul și (iii) vinde produsul nou și în ambalajul său original.
 • Un “Consumator” înseamnă orice client individual care acționează pentru uz propriu și în scopuri care nu fac parte din comerțul, afacerea, meseria sau profesia sa.
 • “Dovada inițială a achiziției” înseamnă factura originală sau confirmarea comenzii emisă de Steelcase sau de un Revânzător Autorizat Steelcase către cumpărătorul inițial.

Steelcase își rezervă dreptul de a solicita ca produsul deteriorat să fie returnat înainte de a acorda un remediu.

FĂRĂ A ADUCE ATINGERE GARANȚIILOR LEGALE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ, ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU CONSUMATORI ESTE SINGURUL REMEDIU PENTRU DEFECTUL PRODUSULUI ȘI NU SE OFERĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE CONTRACTUALĂ EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU DE POTRIVIRE LA UN ANUMIT SCOP. STEELCASE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE SAU INCIDENTALE.

CE TREBUIE SĂ FACEȚI DACĂ DORIȚI SĂ FORMULAȚI O PREETENȚIE ÎN BAZA GARANȚIEI?

Pentru a formula o pretenție în cadrul acestei garanții, vă rugăm să aduceți dovada inițială de cumpărare și să contactați Revânzătorul Autorizat Steelcase de la care a fost achiziționat inițial produsul.

PREVEDERI LEGALE

Independent de prezenta garanție comercială oferită de Steelcase S.A.S. Espace Européen de l’Entreprise, 1 allée d’Oslo, 67300 Schiltigheim, se aplică și garanția legală de conformitate cu contractul menționată la articolele L 211-4, L 211-5 și L 211-12 din Codul Consumatorului Francez, precum și garanția pentru vicii ascunse menționată la articolele 1641 până la 1649 din Codul civil francez.

Articolul L 217-4 din Codul Consumatorului francez: „Vânzătorul este obligat să livreze bunuri care sunt conforme cu contractul și este responsabil pentru orice defecțiuni de conformitate care există la momentul livrării. El este responsabil și pentru defectele de conformitate rezultate din ambalaj, din instrucțiunile de montaj sau din instalare, atunci când aceasta din urmă a fost pusă în sarcina sa prin contract sau a fost efectuată pe răspunderea sa.”

Articolul L 217-5 din Codul consumatorului francez: „Pentru a fi în conformitate cu contractul, bunurile trebuie: 1° să fie adecvate pentru utilizarea normală așteptată de la bunuri similare și, după caz: - să corespundă descrierii oferite de vânzător și să posede calitățile pe care vânzătorul le-a prezentat cumpărătorului sub formă de eșantion sau model; - să aibă calitățile pe care un cumpărător le poate aștepta în mod legitim, având în vedere declarațiile publice făcute de vânzător, producător sau reprezentantul acestuia, în special în publicitate sau etichetare; 2° Sau să aibă caracteristicile definite de comun acord între părți sau să fie adecvate oricărui scop special urmărit de cumpărător, aduse la cunoștința vânzătorului și acceptate de acesta.”

Articolul L 217-12 din Codul Consumatorului francez: „Acțiunea rezultată din neconformitate se prescrie în doi ani de la livrarea bunurilor”.

Articolul L 217-16 din Codul Consumatorului francez: „Când cumpărătorul solicită vânzătorului, în cadrul garanției comerciale care i-a fost acordată în momentul achiziționării sau reparației unui bun mobil, o reparație acoperită de garanție, la durata garanției în curs se adaugă orice perioadă de imobilizare de cel puțin șapte zile. Această perioadă curge de la data solicitării de intervenție a cumpărătorului sau de la data punerii la dispoziție pentru reparație a bunului în cauză, dacă această disponibilitate este ulterioară solicitării de intervenție.”

Articolul 1641 din Codul civil francez: „Vânzătorul este obligat să respecte garanția pentru vicii ascunse ale bunului vândut care îl fac inapt scopului pentru care a fost destinat sau care diminuează această utilizare într-o asemenea măsură încât cumpărătorul nu ar l-ar fi achiziționat sau ar fi plătit un preț mai mic pentru el, dacă ar fi știut de vicii.”

Articolul 1648, paragraful 1 din Codul civil francez: „Acțiunea rezultată din vicii trebuie introdusă de cumpărător în termen de doi ani de la descoperirea viciului.”

 

FOR EUROPE, EXCEPT FOR THE COUNTRIES WHERE A SPECIFIC WARRANTY IS IN PLACE*
*FRANCE, BELGIUM, LUXEMBOURG, GERMANY, AUSTRIA, NETHERLANDS, SPAIN, PORTUGAL, ITALY, POLAND, SWEDEN, UK & IRELAND

Effective 1 January 2022
Revised on 16 November 2023

YOU CAN DEPEND ON US. OUR PRODUCTS. OUR SERVICES. OUR PEOPLE.

This Consumer warranty applies exclusively to products purchased by Consumers from Steelcase or from Steelcase Authorized Reseller. This warranty applies only to products delivered in Europe, except for the countries where a specific warranty is in place. Without prejudice to the legal warranties provided under national law, Steelcase S.A.S. ("Steelcase") warrants that Steelcase® brand products are free from defects in materials or workmanship for the applicable warranty period (depending on the Steelcase product as set out below) and with the exceptions and exclusions set forth out below. This warranty is valid from the date of delivery to the original End User and is transferable for the remaining period of the warranty. End User means the Consumer acquiring a product from Steelcase or a Steelcase Authorized Reseller for its own use and not for resale, remarketing or distribution. This warranty continues to be valid if the product is moved from the original country of purchase solely to another country of the European Union, to United Kingdom or Switzerland and ceases to be valid if the product has been moved in any country or region other than the ones mentioned before. Steelcase will repair or replace with comparable product, at its option and free of charge (for materials and components) any product, part or component which fails under normal use. If repair or replacement is not commercially practicable, Steelcase will provide a refund or credit for the affected product.

OFFICE CHAIRS

Reply Air, Steelcase Series 1, Steelcase Series 2, Think, Amia, Leap, SILQ, Steelcase Karman, Gesture, Please, Please Air

 • Lifetime warranty
  frame, seat shell, outerback, arm frame structure, base.
 • 12-year warranty
  mechanisms, lumbar mechanisms, pneumatic cylinders/gas lifts, foam and arm caps, casters and glides, headrests.
 • 5-year warranty
  surface materials.

DESKS

Ottima Portico, Solo Sit-to Stand

 • 8-year warranty
  all components except as set forth below.
 • 5-year warranty
  all non-electrical mechanisms, surface materials.
 • 2-year warranty
  electrical desk adjustments.

WORKTOOLS

Steelcase Eclipse Light

 • 3-year warranty

WARRANTY DOES NOT APPLY TO PRODUCT DEFECTS, DAMAGE, FAILURE OR LOSS RESULTING FROM:

 • Normal wear and normal tear.
 • Failure to apply, install, reconfigure, or maintain products according to published Steelcase instructions and guidelines.
 • Abuse, misuse, or accident (including, without limitation, use of product in unsuitable environments or conditions).
 • Alteration or modification of the product.
 • The substitution of any unauthorized non-Steelcase components for use in the place of Steelcase components in an integrated product solution, including but not limited to worksurfaces, leg supports, panels, brackets, shelves, overhead bins and other integral components.

WARRANTY DOES NOT COVER:

Variations occurring in surface materials (e.g., colourfastness, sheen on veneer surfaces or matching grains, textures and colors across dissimilar substrates and lots).

WARRANTY PROVIDES EXCLUSIVE REMEDIES:

Pursuant to this limited consumer warranty, if a product fails under ordinary use as a result of a defect in materials or workmanship, Steelcase will (i) repair or, at Steelcase's option, replace the affected product at no charge, with a new or refurbished product of comparable function, performance and quality or (ii) refund or credit of the purchase price for the affected product, at Steelcase's discretion, if Steelcase determines that repair or replacement is not commercially practicable or cannot be timely made.

DEFINITIONS

 • A product "defect" means an inadequacy jn the materials or workmanship of the product that (i) existed at the time when you received the product from Steelcase or from a Steelcase Authorized Reseller and (ii) causes a failure of the product to perform under ordinary use in accordance with the materials and documentation accompanying the product.
 • An "ordinary use" means use of the product (i) in conformance with all applicable local, state, federal or national laws, codes and regulations (including without limitation building and/or electrical codes) and (ij) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation accompanying the product.
 • A “Steelcase Authorized Reseller” means any dealer that (i) is duly authorized by Steelcase to sell the product, (ii) is legally permitted to conduct business in the jurisdiction where the product is sold, and (iii) sells the product new and in its original packaging.
 • A “Consumer” means any individual client who acts for its own use and for purposes that are outside its trade, business, craft or profession.
 • “Initial proof of purchase” means the original invoice or order acknowledgement issued by Steelcase or a Steelcase Authorized Reseller to the initial buyer.

Steelcase reserves the right to request that the damaged product be returned prior to granting a remedy.

WITHOUT PREJUDICE TO THE LEGAL WARRANTIES PROVIDED UNDER NATIONAL LAW, THIS LIMITED CONSUMER WARRANTY IS THE SOLE REMEDY FOR PRODUCT DEFECT AND NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED CONTRACTURAL WARRANTY IS PROVIDED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. STEELCASE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR INCIDENTAL DAMAGES.

WHAT TO DO IF YOU WANT TO MAKE A WARRANTY CLAIM?

To make a claim under this warranty, please bring the initial proof of purchase and contact the Steelcase Authorized Reseller from whom the product has originally been purchased.

Independently of the present commercial warranty provided by Steelcase S.A.S. Espace Européen de l'Entreprise, 1 allée d'Oslo, 67300 Schiltigheim, the legal warranty of conformity to the contract referred to in articles L 211-4, L 211-5 and L 211-12 of the French Consumer Code as well as the warranty for hidden defects referred to in articles 1641 to 1649 of the French Civil Code apply.

Article L 217-4 of the French Consumer Code: "The seller is required to deliver goods that conform to the contract and is responsible for any defects in conformity that exist at the time of delivery. He is also responsible for defects in conformity resulting from the packaging, the assembly instructions or the installation when the latter has been put at his charge by the contract or has been carried out under his responsibility.”

Article L 217-5 of the French Consumer Code: "To be in conformity with the contract, the goods must: 1° Be suitable for the use normally expected of similar goods and, where applicable: - correspond to the description given by the seller and possess the qualities that the seller has presented to the buyer in the form of a sample or model; - have the qualities that a buyer may legitimately expect in view of the public statements made by the seller, the producer or his representative, particularly in advertising or labelling; 2° Or have the characteristics defined by mutual agreement between the parties or be fit for any special purpose sought by the buyer, brought to the seller's attention and accepted by him."

Article L 217-12 of the French Consumer Code: "The action resulting from the lack of conformity is prescribed by two years from the delivery of the goods.

Article L 217-16 of the French Consumer Code: "When the buyer asks the seller, during the course of the commercial warranty granted to him at the time of the acquisition or repair of a movable good, for a repair covered by the warranty, any period of immobilization of at least seven days shall be added to the duration of the warranty that remained to run. This period runs from the date of the buyer's request for intervention or from the time the item in question is made available for repair, if this availability is subsequent to the request for intervention.”

Article 1641 of the French Civil Code: "The seller is bound by the warranty for latent defects in the thing sold which render it unfit for the purpose for which it was intended, or which diminish this use to such an extent that the buyer would not have acquired it, or would have paid a lower price for it, if he had known of them.”

Article 1648, paragraph 1 of the French Civil Code: "The action resulting from redhibitory defects must be brought by the buyer within two years of the discovery of the defect.