Coș
Coșul dumneavoastră de cumpărături este momentan gol
Cumpărați acum

Politica de cookie-uri

Ultima actualizare: 16 Februarie 2024

Website-ul nostru https://ro.steelcase.com/ folosește cookie-uri pentru a vă diferenția de alți utilizatori ai Website-ului nostru. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență plăcută atunci când navigați pe Website-ul nostru și, de asemenea, ne permite să îmbunătățim Website-ul nostru. La revizitarea Website-ului nostru, vom putea, prin urmare, să obținem informații despre vizitele dumneavoastră anterioare și despre computerul dumneavoastră, inclusiv, acolo unde este disponibilă, adresa dumneavoastră IP, sistemul de operare și tipul de browser, pentru administrarea sistemului și pentru a raporta informații agregate în scopuri de marketing Steelcase.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestei Politici privind cookie-urile în orice moment și din orice motiv, actualizând data „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei pagini. Orice schimbări sau modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea Politicii de cookie-uri actualizate pe Website, fără a vă trimite o notificare.

Un cookie este un fișier mic de litere și numere care sunt stocate pe browser-ul dumneavoastră sau pe unitatea locală a dispozitivului dumneavoastră (computer, tabletă sau telefon mobil), dacă sunteți de acord. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe unitatea locală a dispozitivului dumneavoastră. În general, un astfel de „cookie” fiind un fișier în browser-ul dumneavoastră web va permite unui website web să vă recunoască dispozitivul atunci când îl vizitați. Aceste cookie-uri conțin informații despre dumneavoastră și despre preferințele dumneavoastră. În acest document, termenul „Cookie-uri” se referă nu numai la fișiere de acest tip, ci și la tehnologii care îndeplinesc o funcție similară (de exemplu, etichete, semnalizatoare web etc.).

Cookie-urile utilizate pe Website-ul nostru pot fi clasificate în una dintre următoarele categorii:

COOKIE-URI STRICT NECESARE: Acestea sunt cookie-uri care sunt necesare pentru funcționarea Website-ului nostru. Acestea includ, de exemplu, module cookies care vă permit să vă conectați în zonele securizate ale Website-ului nostru.

COOKIE-URI ANALITICE/DE PERFORMANȚĂ: Acestea ne permit să recunoaștem și să urmărim numărul de vizitatori și să vedem cum navighează vizitatorii pe Website-ul nostru atunci când îl folosesc. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează Website-ul nostru, de exemplu, asigurându-ne că utilizatorii găsesc cu ușurință ceea ce caută.

COOKIE-URI DE FUNCȚIONALITATE: Acestea sunt folosite pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe Website-ul nostru. Acest lucru ne permite să personalizăm conținutul nostru pentru dumneavoastră, să vă salutăm pe nume și să vă amintim preferințele.

COOKIE-URI PUBLICITARE: Aceste cookie-uri înregistrează vizita dumneavoastră pe Website-ul nostru, paginile pe care le-ați vizitat și legăturile pe care le-ați urmat. Vom folosi aceste informații pentru a face Website-ul nostru și reclamele afișate pe acesta mai relevante pentru interesele dumneavoastră. De asemenea, putem împărtăși aceste informații cu terți în acest scop.

Pentru a respecta legislația în vigoare, trebuie să vă cerem consimțământul pentru a seta Cookie-urile descrise mai sus. Când ajungeți pe Website-ul nostru, este afișat un mesaj care vă solicită acordul pentru a plasa Cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră ca parte a experienței dumneavoastră de navigare. Dacă dumneavoastră sau un alt utilizator al computerului dumneavoastră doriți să vă retrageți consimțământul în orice moment, puteți face acest lucru modificând setările browser-ului. Funcția „Ajutor” de pe majoritatea browser-elor vă va indica cum să împiedicați browser-ul dumneavoastră să accepte Cookie-uri noi, cum să vă anunțe browser-ul când primiți un Cookie nou, cum să dezactivați Cookie-urile și când vor expira Cookie-urile.

Cookie-urile sunt esențiale pentru a vă permite să navigați și să utilizați Website-ul nostru și să utilizați funcțiile acestuia, cum ar fi ca paginile să se încarce corect.

Puteți dezactiva modulele Cookies modificând setările browser-ului dumneavoastră web. Puteți decide dacă doriți să permiteți astfel de Cookie-uri activând setarea din browser-ul dumneavoastră care vă permite să refuzați setarea tuturor sau a unor module Cookies. Cu toate acestea, dacă utilizați setările browser-ului pentru a bloca toate Cookie-urile (inclusiv Cookie-urile strict necesare) sau dacă nu sunteți de acord cu Cookie-urile strict necesare, este posibil să nu puteți accesa deloc sau părți ale Website-ului nostru.

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre această politică privind cookie-urile, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: privacy@steelcase.com.

 

Last updated: 16 February 2024

Our Website https://ro.steelcase.com/ uses cookies to distinguish you from other users of our Website. This helps us to provide you with a good experience when you browse our Website and also allows us to improve our Website. On revisiting our Website, we will therefore be able to obtain information about your previous visits and about your computer including where available your IP address, operating system and browser type, for system administration and to report aggregate information for Steelcase marketing purposes.

We reserve the right to make changes to this Cookies Policy at any time and for any reason by updating the “Last Updated” date at the top of this page. Any changes or modifications will be effective immediately upon posting the updated Cookie Policy on the Website without sending a notice to you.

A cookie is a small file of letters and numbers that are stored on your browser or the local drive of your device (computer, tablet or mobile phone) if you agree. Cookies contain information that is transferred to your device's local drive. Generally, such a 'cookie' being a file in your web browser will enable a website to recognize your device when you visit it. These cookies contain information about you and your preferences. In this document, the term "Cookies" refers not only to files of this type, but also to technologies that perform a similar function (e.g., tags, web beacons, etc.).

The Cookies used on our Website can be classified in one of the following categories:

STRICTLY NECESSARY COOKIES: These are Cookies that are required for the operation of our Website. They include, for example, Cookies that enable you to log into secure areas of our Website.

ANALYTICAL/PERFORMANCE COOKIES: They allow us to recognize and count the number of visitors and to see how visitors move around our Website when they are using it. This helps us to improve the way our Website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily.

FUNCTIONALITY COOKIES: These are used to recognize you when you return to our Website. This enables us to personalize our content for you, greet you by name and remember your preferences.

TARGETING COOKIES: These Cookies record your visit to our Website, the pages you have visited and the links you have followed. We will use this information to make our Website and the advertising displayed on it more relevant to your interests. We may also share this information with third parties for this purpose.

To comply with current legislation, we need to ask for your consent to set the Cookies described above. When you arrive on our Website, a message is displayed asking for your consent to place Cookies on your device as part of your navigation experience. If you, or another user of your computer, wish to withdraw your consent at any time, you can do so by altering your browser settings. The 'Help' feature on most browsers will tell you how to prevent your browser from accepting new Cookies, how to have the browser notify you when you receive a new Cookie, how to disable Cookies, and when Cookies will expire.

Cookies are essential in order to enable you to browse and use our Website and use its features, such as making pages load properly.

You can disable Cookies by changing your web browser settings. You can decide whether you want to allow such Cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some Cookies. However, if you use your browser settings to block all Cookies (including strictly necessary Cookies) or if you don't consent to strictly necessary Cookies you may not be able to access all or parts of our Website.

If you have any questions or comments about this Cookies Policy, please contact us via the following e-mail address: privacy@steelcase.com.