Coș
Coșul dumneavoastră de cumpărături este momentan gol
Cumpărați acum

Termeni și condiții de utilizare

Ultima actualizare: 22 August 2023

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST WEBSITE.

CINE SUNTEM NOI?

https://ro.steelcase.com/ („Website-ul”) este publicat și administrat de Steelcase SAS, o societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 99 439 455 EUR, al cărei sediu social este situat la Espace Européen de l'Entreprise, 1 allée d'Oslo, 67300 SCHILTIGHEIM, FRANȚA (denumită în continuare „Steelcase”, „noi” sau „nouă”).

Director de publicație: Guillaume ALVAREZ

Găzduire: Steelcase SAS, Espace Européen de l’Entreprise, 1 allée d’Oslo, 67300 Schiltigheim, Franța.

Ne puteți contacta prin e-mail prin shopro@steelcase.com

ACCESAREA WEBSITE-ULUI WEB

Următorii termeni și condiții de utilizare (denumite în continuare „Termeni de utilizare”) guvernează accesul și utilizarea website-ului disponibil la adresa https://ro.steelcase.com/; aceștia includ conținutul, caracteristicile și serviciile oferite pe sau prin intermediul Website-ului.

Termenii de utilizare sunt redactați bilingv, română-engleză. În caz de diferențe între cele două versiuni, versiunea în limba română va avea prioritate.

PRIN ACCESAREA ȘI UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, ACCEPTAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ VI SE APLICE TERMENII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptați Termenii de utilizare, nu puteți consulta sau utiliza Website-ul.

Website-ul nu are scopul de a colecta în mod deliberat date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu utilizați sau furnizați informații pe Website sau prin oricare dintre funcționalitățile acestuia. În cazul în care descoperim că am colectat sau suntem observați că colectăm date cu caracter personal de la un copil cu vârsta sub 16 ani fără verificarea consimțământului părinților, vom șterge aceste date.

Puteți accesa Website-ul în mod liber și gratuit, fără a vă înregistra sau a crea un cont în prealabil.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau modifica Website-ul și orice serviciu sau caracteristică a Website-ului, la discreția noastră exclusivă și fără notificare. Acest lucru poate duce, printre altele, la eliminarea conținutului vechi și la corectarea inexactităților tehnice sau a erorilor tipografice. Nu ne poate fi angajată răspunderea dacă, din orice motiv, Website-ul, în tot sau în parte, este indisponibil în orice moment sau pentru o perioadă de timp. Din când în când, putem restricționa accesul la anumite secțiuni ale Website-ului sau chiar în întregime.

Este responsabilitatea dumneavoastră să luați toate măsurile necesare pentru a accesa Website-ul și să vă asigurați că toate persoanele care îl accesează prin conexiunea dumneavoastră la internet respectă Termenii de utilizare după ce i-au citit.

Pentru a accesa anumite funcționalități de pe Website, vi se poate cere să furnizați anumite informații. Vă angajați să vă asigurați că aceste date sunt exacte, actualizate și complete. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pe Website sau în alt mod, inclusiv, fără limitare, prin utilizarea oricăreia dintre funcționalitățile sale interactive, sunt guvernate de Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri și sunteți de acord cu toate acțiunile pe care le întreprindem privind informațiile dumneavoastră în raport cu Politica noastră de confidențialitate și Politica noastră privind cookie-urile.

MODIFICĂRI ALE TERMENILOR DE UTILIZARE

Putem revizui sau actualiza Termenii de utilizare din când în când, la discreția noastră. Toate modificările intră în vigoare de îndată ce sunteți informat prin publicațiile noastre și se aplică tuturor consultărilor și utilizărilor ulterioare ale Website-ului. Utilizarea în continuare a Website-ului după publicarea unei versiuni revizuite a Termenilor de utilizare constituie acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări, pe care apoi vă veți angaja să le respectați. Vi se cere să consultați această pagină în mod regulat pentru a fi la curent cu orice modificări.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Dezvoltarea Website-ului a implicat investiții semnificative. Website-ul și fiecare dintre componentele sale (cum ar fi mărci comerciale, software, texte, afișaje, imagini, fișiere video și audio etc.) sunt proprietatea Steelcase sau, după caz, a furnizorilor săi de astfel de elemente și sunt protejate de reglementările aplicabile în România.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Vă este interzis să reproduceți, să distribuiți, să modificați, să creați opere derivate, să afișați public, să efectuați public, să republicați, să încărcați, să descărcați, să stocați sau să transmiteți orice material de pe Website-ul nostru, cu excepția următoarelor situații: (a) puteți stoca temporar copii ale acestor elemente în memoria dumneavoastră RAM în cazul în care accesați și vizualizați astfel de elemente; (b) puteți stoca fișiere memorate automat în cache de browserul dumneavoastră web în scopul îmbunătățirii afișajului; și (c) puteți tipări sau descărca un număr rezonabil de pagini ale Website-ului pentru uz personal, necomercial, dar nu pentru reproducere, publicare sau difuzare.

Nu puteți modifica copii ale niciunuia dintre elementele Website-ului și nici nu puteți elimina sau distorsiona nicio notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate din copiile elementelor Website-ului și nici nu puteți utiliza sau accesa, în scopuri comerciale, orice secțiune a Website-ului sau a oricărui serviciu sau element disponibil pe Website.

În caz de tipărire, copiere, modificare, descărcare sau orice altă utilizare sau permisiune de acces pentru oricine la orice secțiune a Website-ului, cu încălcarea Termenilor de utilizare, veți pierde imediat dreptul de a utiliza Website-ul și trebuie, la discreția noastră, să returnați sau să distrugeți orice copie a elementelor pe care le-ați realizat.

Niciun drept, titlu sau interes asupra Website-ului sau a oricărui conținut de pe Website nu vă este transferat implicit sau în alt mod, iar toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sunt proprietatea Steelcase.

Orice utilizare a Website-ului neautorizată în mod expres de Termenii de utilizare constituie o încălcare a Termenilor de utilizare și poate constitui o încălcare a drepturilor de autor, mărcilor comerciale și a altor legi aplicabile.

UTILIZĂRI INTERZISE

Puteți utiliza Website-ul numai în scopuri legitime și sub rezerva respectării Termenilor de utilizare.

Puteți consulta și utiliza Website-ul numai cu condiția expresă ca sunteți de acord să nu utilizați Website-ul: a) în nici un fel, în încălcarea oricărei legi sau reglementări locale sau internaționale aplicabile; b) pentru trimiterea sau primirea, încărcarea, descărcarea, utilizarea sau reutilizarea, cu bună știință, a oricărui material care nu respectă standardele de conținut stabilite aici; (c) prin comiterea oricărei acțiuni care poate dezactiva, supraîncărca, deteriora, perturba, afecta sau interfera cu buna funcționare a Website-ului sau care poate restricționa, împiedica sau afecta vizualizarea sau funcționarea Website-ului de către orice alt utilizator; sau (d) încălcând în orice fel drepturile privind datele cu caracter personal ale altor utilizatori ai Website-ului.

MĂRCI COMERCIALE

Denumirea Steelcase și toate denumirile asociate, siglele, denumirile produselor și serviciilor, design-urile și sloganurile sunt mărci comerciale ale Steelcase și/sau ale furnizorilor săi. Nu puteți utiliza aceste mărci fără permisiunea prealabilă scrisă a Steelcase sau a proprietarului (proprietarilor) mărcilor comerciale respective.

ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Tratăm foarte serios reclamațiile privind încălcarea drepturilor de autor.

Vom răspunde reclamațiilor de presupusă încălcare a drepturilor de autor în conformitate cu legea aplicabilă.

Dacă considerați că orice conținut sau alt material accesibil pe Website vă încalcă drepturile de autor, puteți solicita eliminarea (sau accesul) la un astfel de conținut sau alt material trimițând o notificare scrisă la shopro@steelcase.com. Vă rugăm să includeți următoarele informații în e-mailul dumneavoastră:

 • Semnătura dumneavoastră olografă sau electronică,
 • Identificarea lucrării protejate prin drepturi de autor despre care credeți că este încălcată sau, dacă solicitarea este pentru mai multe lucrări pe Website, o listă reprezentativă a acestor lucrări.
 • Identificarea articolului cu privire la care credeți că există o situație de încălcare, oferind detalii care ne vor permite să identificăm articolul,
 • Informații adecvate care ne permit să vă contactăm (inclusiv identitatea, adresa poștală, numărul de telefon și, dacă este cazul, adresa dumneavoastră de e-mail),
 • O declarație conform căreia considerați cu bună-credință că utilizarea lucrării protejate prin drepturi de autor nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege,
 • O declarație prin care se declară exactitatea informațiilor conținute în notificarea scrisă; și
 • O declarație, sub sancțiunea urmăririi penale pentru înșelăciune, că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

LINK HIPERTEXT

Legăturile hipertext configurate pe Website vă pot direcționa către website-uri publicate de terți al căror conținut nu îl controlăm. În consecință, și în măsura în care link-urile hipertext au fost incluse pe Website numai pentru a vă facilita navigarea pe Internet, consultarea website-urilor terților este alegerea dumneavoastră și în responsabilitatea dumneavoastră exclusivă.

RESTRICȚII GEOGRAFICE

Administrăm Website-ul din România. Oferim Website-ul pentru utilizare numai de către persoane situate în România. Nu afirmăm în niciun caz că Website-ul sau orice conținut al acestuia este accesibil sau adecvat în afara României. Dacă accesați Website-ul din afara României, faceți acest lucru din proprie inițiativă și sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale.

ATENȚIONARE PRIVIND GARANȚIA

ÎN MĂSURA CE MAI MARE PERMISĂ DE LEGE, WEBSITE-UL, CONȚINUTUL SĂU ȘI ORICE SERVICII OBȚINUTE PRIN WEBSITE SUNT FURNIZATE PE SISTEMUL „AȘA ESTE” ȘI „CÂT ESTE DISPONIBIL” ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE. ÎN MĂSURA TOTALĂ PERMISIBILĂ ÎN LEGEA APLICABILĂ, EXCLUDEM ÎN SPECIAL TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE COMERCIALE, DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE. NU OFERIM NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA CARACTERUL COMPLET, SECURITATEA, ACURATEȚEA, FIABILITATEA, CALITATEA, DISPONIBILITATEA SAU FUNCȚIONAREA WEBSITE-ULUI SAU A CONȚINUTULUI SAU SERVICIILOR OBȚINUTE PRIN WEBSITE. NU GARANTĂM CĂ FUNCȚIONAREA WEBSITE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ WEBSITE-UL SAU SERVERUL CARE ÎL FACE DISPONIBIL SUNT FĂRĂ VIRUSURI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE ORI CĂ VA FUNCȚIONA ÎN CONSONANȚĂ CU ORICE ALT PRODUS SAU SOFTWARE SAU CĂ VA SATISFACE ÎN ORICE FEL NEVOILE SAU AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ.

LIMITARE A RĂSPUNDERII

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, ÎN NICIUN CAZ STEELCASE, AFILIAȚII SĂI SAU LICENȚIATORII, FURNIZORII DE SERVICII, ANGAJAȚII, AGENȚII, OFIȚERII SAU DIRECTORII LOR NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PREJUDICII DE ORICE FEL, ÎN BAZA ORICĂRUI TEMEI JURIDIC, GENRATE DE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU, DUPĂ CAZ, IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE, A WEBSITE-ULUI SAU A ORICĂRUI ALT WEBSITE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTA, A ORICĂRUI CONȚINUT DE PE ACESTEA ORI A ORICĂROR SERVICII OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL ACESTORA, INCLUZÂND ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, DE NATURĂ INDIRECTĂ SAU PUNITIVE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE VENIT, PIERDERI DE AFACERI SAU DE ECONOMII ANTICIPATE, PIERDERI DE UTILIZARE, PIERDERI DE CLIENTELĂ, PIERDERI DE DATE, ȘI INDIFERENT CĂ SUNT CAUZATE PRINTR-O FAPTĂ ILICITĂ (INCLUSIV DIN NEGLIJENȚĂ), PRINTR-O ÎNCĂLCARE DE CONTRACT SAU ALTELE, CHIAR ȘI DACĂ ERAU PREVIZIBILE.

RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

În măsura permisă de legislația în vigoare, sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să nu pretindeți nicio răspundere în raport cu Steelcase, afiliații săi, licențiatorii, furnizorii și prestatorii de servicii, precum și ofițerii, directorii, angajații, agenții, succesorii și mandatarii săi, în ceea ce privește orice daune, pretenții, răspunderi, procese, hotărâri, pierderi, costuri, cheltuieli sau onorarii (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau sunt în legătură cu încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni de utilizare sau cu utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului altfel decât este permis în mod expres în Termenii de utilizare sau cu utilizarea de către dumneavoastră a oricăror informații obținute de pe Website.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Toate raporturile juridice legate de Website și Termenii de utilizare și orice dispută sau revendicare care decurge din sau în legătură cu acestea (în fiecare caz, inclusiv litigii sau revendicări necontractuale), vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile aplicabile în România și fără a se ține cont de regulile sau principiile sale de conflict de legi.

Orice acțiune în justiție, proces sau procedură care decurge din sau are legătură cu Termenii de utilizare sau cu Website-ul va fi introdusă exclusiv în România. Renunțați la orice obiecție cu privire la jurisdicția unor astfel de instanțe în cazul dumneavoastră.

RENUNȚARE ȘI SEPARABILITATE

Nicio renunțare de către Steelcase la nicio prevedere a Termenilor de utilizare nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la o astfel de prevedere sau la orice altă prevedere, iar ne-întreprinderea de către Steelcase a demersurilor pentru realizarea oricărui drept sau acord conform Termenilor de utilizare nu va constitui o renunțare la astfel de drepturi sau acorduri.

În cazul în care orice prevedere a Termenilor de utilizare este considerată de către orice instanță sau altă jurisdicție competentă ca fiind nulă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, o astfel de prevedere va fi îndepărtată sau limitată în măsura necesară pentru ca prevederile rămase din Termenii de utilizare să rămână în vigoare și să producă efecte.

ÎNTREGUL ACORD

Termenii de utilizare, Termeni și condiții de utilizare și Politica de confidențialitate constituie întregul acord dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Website-ului, în limitele reglementărilor aplicabile.

 

Last updated: 22 August 2023

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF USE CAREFULLY BEFORE USING THIS WEBSITE.

WHO WE ARE?

https://ro.steelcase.com/ (the “Website”) is published and managed by Steelcase SAS a simplified stock company with a capital of 99 439 455€, whose registered office is located at Espace Européen de l’Entreprise, 1 allée d’Oslo, 67300 SCHILTIGHEIM, FRANCE (hereinafter referred to as “Steelcase”, “we” or “us”).

Director of publication: Guillaume ALVAREZ

Hosting: Steelcase SAS, Espace Européen de l’Entreprise, 1 allée d’Oslo, 67300 Schiltigheim, France.

You can contact us by e-mail via shopro@steelcase.com

ACCESSING THE WEBSITE

The following terms and conditions of use (hereinafter “Terms of Use”) govern your access to and use of the Website available at https://ro.steelcase.com/; this includes the content, features and services offered on or through the Website.

The Terms of Use are drafted bilingual, Romanian-English. In case of differences between the two versions, the Romanian version will prevail.

BY ACCESSING AND USING THE WEBSITE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF USE. If you do not accept the Terms of Use, you may not consult or use the Website.

The Website is not intended to deliberately collect personal data from children under the age of 16. If you are under the age of 16, please do not use or provide information on the Website or through any of its features. In the event that we discover that we have collected or are seen to collect personal data from a child under the age of 16 without verification of parental consent, we will delete such data.

You can access the Website freely and free of charge, without registering or creating an account beforehand.

We reserve the right to suspend or modify the Website, and any service or feature of the Website, at our sole discretion and without notice. This may result among other things, in the removal of obsolete content and the correction of technical inaccuracies or typographical errors. We shall not be held liable if, for any reason whatsoever, all or part of the Website is unavailable at any time or for any length of time. We may from time to time restrict access to certain sections of the Website, or even its entirety.

It is your responsibility to take all necessary steps to access the Website and to ensure that all persons accessing it via your internet connection comply with the Terms of Use after having read them.

To access certain resources on the Website, you may be asked to provide certain information. You undertake to ensure that this data is accurate, up-to-date and exhaustive. You agree that all information you provide when registering on the Website or otherwise, including without limitation, through the use of any of its interactive features, is governed by our Privacy policy and our Cookie policy, and you consent to all actions we take with respect to your information under our Privacy Policy and our Cookies Policy.

CHANGES TO THE TERMS OF USE

We may revise or update the Terms of Use from time to time at our sole discretion. All modifications come into force as soon as you are informed via our publications and apply to all subsequent consultations and uses of the Website. Your continued use of the Website after publication of a revised version of the Terms of Use constitutes your acceptance of these modifications, which you will then undertake to respect. You are required to consult this page regularly to be aware of any changes.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The development of the Website has involved significant investment. The Website and each of its components (such as trademarks, software, texts, displays, images, video and audio files, etc.) are Steelcase’s property or its suppliers of such elements and are protected by the regulations applicable in Romania.

USING THE WEBSITE

You must not publicly reproduce, distribute, modify, create derivative works of, publicly display, publicly perform, republish, upload, download, store or transmit any material from our Website, except as follows: (a) you may temporarily store copies of such items in your RAM memory in the event that you access and view such items; (b) you may store files automatically cached by your web browser for display enhancement purposes; and (c) you may print or download a reasonable number of pages of the Website for your personal, non-commercial use, but not for reproduction, publication or broadcast.

You may not modify copies of any of the elements of the Website, nor may you remove or distort any copyright, trademark or other proprietary rights notices from copies of elements of the Website, nor may you use or access, for commercial purposes, any section of the Website or any service or element available on the Website.

In the event of printing, copying, modification, downloading or any other use or provision of access for anyone to any section of the Website in violation of the Terms of Use, you will immediately forfeit your right to use the Website and you must, at our discretion, return or destroy any copy of the elements you have made.

No right, title or interest in or to the Website or any content on the Website is transferred to you by implication or otherwise, and all rights not expressly granted are Steelcase’s property.

Any use of the Website not expressly authorized by the Terms of Use constitutes a breach of the Terms of Use and may constitute a violation of copyright, trademark and other applicable laws.

PROHIBITED USES

You may use the Website only for lawful purposes and subject to compliance with the Terms of Use.

You may consult and use the Website only on the express condition that you agree not to use the Website: a) in any manner whatsoever in violation of any applicable local or international law or regulation; b) to send or knowingly receive, upload, download, use or reuse any material that does not comply with the content standards set forth herein ; (c) by committing any action that may in any way disable, overburden, damage, disrupt, impair or interfere with the proper working of the Website, or that may restrict, hinder or affect the viewing or operation of the Website by any other user; or (d) in any way violate the privacy rights of other users of the Website.

TRADEMARKS

Steelcase’s name and all associated names, logos, product and service names, designs and slogans are trademarks of Steelcase and/or its suppliers. You may not use these marks without the prior written permission of Steelcase or the owner(s) of the respective trademarks.

COPYRIGHT INFRINGEMENT

We take claims of copyright infringement very seriously.

We will respond to claims of alleged copyright infringement in accordance with applicable law.

If you believe that any content or other material accessible on the Website infringes your copyright, you may request removal (or access) to such content or other material by sending written notification to shopro@steelcase.com. Please include the following information in your e-mail:

 • Your physical or electronic signature,
 • Identification of the copyrighted work that you believe is infringed or, if the request is for multiple works on the Website, a representative list of such works,
 • Identification of the item you believe to be in violation, providing details that will enable us to identify the item,
 • Appropriate information enabling us to contact you (including your identity, postal address, telephone number and, if applicable, your e-mail address),
 • A statement that you have a good faith belief that use of the copyrighted work is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law,
 • A statement declaring the accuracy of the information contained in the written notification; and
 • A statement, under penalty of prosecution for deception, that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

HYPERTEXT LINK

The hypertext links set up on the Website may take you to websites published by third parties whose content we do not control. Consequently, and insofar as the hypertext links have been included on the Website solely in order to facilitate your navigation on the Internet, the consultation of third-party websites is your choice and your exclusive responsibility.

GEOGRAPHIC RESTRICTIONS

We administer the Website from Romania. We provide the Website for use only by persons located in Romania. We make no claims that the Website or any of its content is accessible or appropriate outside of Romania. If you access the Website from outside Romania, you do so on your own initiative and are responsible for compliance with local laws.

WARRANTY DISCLAIMER

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WEBSITE, ITS CONTENT AND ANY SERVICES OBTAINED THROUGH THE WEBSITE ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW, WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER REGARDING THE COMPLETENESS, SECURITY, ACCURACY, RELIABILITY, QUALITY, AVAILABILITY OR OPERATION OF THE WEBSITE OR THE CONTENT OR SERVICES OBTAINED THROUGH THE WEBSITE. WE DO NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE WEBSITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THE WEBSITE OR THE SERVER THAT MAKES IT AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS OR THAT IT WILL FUNCTION OR OPERATE IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER PRODUCT OR SOFTWARE AND OTHERWISE MEET YOUR NEEDS OR EXPECTATIONS.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL STEELCASE, ITS AFFILIATES OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS OR DIRECTORS BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND, UNDER ANY LEGAL THEORY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH YOUR USE OF, OR INABILITY TO USE, THE WEBSITE OR ANY WEBSITES LINKED TO IT, ANY CONTENT ON THE WEBSITE OR SUCH OTHER WEBSITES, OR ANY SERVICES OBTAINED THROUGH THE WEBSITE OR SUCH OTHER WEBSITES, INCLUDING ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF BUSINESS OR ANTICIPATED SAVINGS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, LOSS OF DATA, AND WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE, EVEN IF FORESEEABLE.

USER RESPONSIBILITY

To the extent permitted by applicable law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Steelcase, its affiliates, licensors, suppliers and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, agents, successors and assigns from and against any and all damages, claims, liabilities, any judgment, award, loss, costs, expenses or fees (including reasonable attorney's fees) arising out of or relating to your breach of this Terms of Use or your use of the Website other than as expressly authorized in the Terms of Use, or your use of any information obtained from the Website.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

All matters relating to the Website and the Terms of Use and any dispute or claim arising out of or in connection therewith (in each case, including non-contractual disputes or claims), shall be governed by and construed in accordance with the laws applicable in Romania and without regard to its conflict of law rules or principles.

Any legal action, suit or proceeding arising out of or relating to the Terms of Use or the Website shall be brought exclusively in Romania. You waive any objection to the exercise of jurisdiction of such courts in your case and to the jurisdiction of such courts.

WAIVER AND SEVERABILITY

No waiver by Steelcase of any provision of the Terms of Use shall be deemed a further or continuing waiver of such provision or any other provision, nor shall any failure by Steelcase to enforce any right or covenant under the Terms of Use constitute a waiver of such right or covenant.

In the event that any provision of the Terms of Use is held by any court or other competent jurisdiction to be void, unlawful or unenforceable for any reason, such provision shall be severed or limited to the extent necessary to cause the remaining provisions of the Terms of Use to remain in full force and effect.

ENTIRE AGREEMENT

The Terms of Use, the Terms and conditions of sale and our Privacy policy constitute the entire agreement between you and us concerning the use of the Website, within the limits of applicable regulations.